How we boosted Organic Traffic by 10,000% with AI? Read Petsy's success story. Read Case Study

Förbjudna hashtags på Instagram 2023 – lista över hashtags som är förbjudna av Instagram

Förbjudna hashtags på Instagram 2023 – lista över hashtags som är förbjudna av Instagram

När jag först började använda Instagram för att marknadsföra mitt varumärke, stötte jag på ett oväntat hinder. Trots mina ansträngningar att öka engagemanget, verkade mina inlägg inte nå ut till min önskade publik. Efter mycket forskning och några frustrerande dagar upptäckte jag att problemet låg i något så enkelt som de hashtags jag använde. Det visade sig att Instagram har en lista över förbjudna hashtags, som kan påverka synligheten av dina inlägg negativt. Denna insikt ledde mig till att fördjupa mig i varför vissa hashtags är förbjudna, hur Instagram identifierar dem och vilka konsekvenser det kan ha för användare som ovetandes använder dem.

I den här artikeln kommer vi att utforska de mystiska vattnen av förbjudna hashtags på Instagram 2023. Vi kommer att titta närmare på hur dessa hashtags kan påverka din synlighet på plattformen och ge dig praktiska tips för att undvika dem. Dessutom kommer vi att dela med oss av alternativa hashtags som kan öka ditt engagemang utan att riskera att bryta mot Instagrams riktlinjer. Att hålla sig uppdaterad om vilka hashtags som är förbjudna är avgörande för alla som vill lyckas på Instagram, och vi är här för att vägleda dig genom denna process.

Varför Vissa Hashtags Är Förbjudna på Instagram

Instagrams algoritm och riktlinjer är utformade för att skapa en säker och välkomnande miljö för alla användare. En del hashtags blir förbjudna eftersom de ofta associeras med inlägg som bryter mot dessa riktlinjer, såsom innehåll som främjar hat, självskada eller olagliga aktiviteter. Genom att förbjuda specifika hashtags försöker Instagram minska spridningen av skadligt innehåll och uppmuntra till mer positiva interaktioner. Det är viktigt för användare att vara medvetna om dessa begränsningar för att undvika oavsiktlig association med oönskat innehåll.

Effekten av att använda förbjudna hashtags kan vara omfattande för en användares synlighet på plattformen. Inlägg som innehåller förbjudna hashtags kan bli dolda eller till och med raderade, vilket minskar räckvidden och engagemanget. För företag och innehållsskapare kan detta innebära en betydande påverkan på deras förmåga att nå ut till sin målgrupp. Därför är det avgörande att hålla sig uppdaterad med Instagrams senaste riktlinjer och anpassa sitt innehåll därefter.

Förbjuden Hashtag Anledning till Förbud Exempel på Tillåten Hashtag
#booty Sexuellt innehåll #fitness
#valium Droginnehåll #mentalhealthawareness
#proanorexia Självskada #bodypositivity

Hur Instagram Identifierar Förbjudna Hashtags

Att förstå hur Instagram identifierar och hanterar förbjudna hashtags är avgörande för att navigera framgångsrikt på plattformen. Plattformen använder sig av avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker för att kontinuerligt övervaka och analysera innehåll. Dessa system är utformade för att identifiera mönster och beteenden som strider mot Instagrams riktlinjer, inklusive användningen av olämpliga eller förbjudna hashtags.

En viktig del i processen är användarnas rapporteringar, som spelar en stor roll i hur snabbt och effektivt Instagram kan identifiera och agera mot olämpligt innehåll. När en hashtag börjar associeras med innehåll som bryter mot plattformens riktlinjer, kan den snabbt hamna på listan över förbjudna hashtags. Detta innebär att även om en hashtag i sig inte är olämplig, kan den bli förbjuden på grund av sitt sammanhang.

Instagrams team arbetar också proaktivt med att uppdatera och justera sina riktlinjer och filtreringssystem för att spegla förändringar i samhället och onlinebeteenden. Detta innebär att en hashtag som idag är acceptabel kan bli förbjuden imorgon om den börjar användas på ett sätt som strider mot plattformens policyer. Därför är det viktigt för användare att hålla sig uppdaterade om vilka hashtags som för närvarande är förbjudna för att undvika oavsiktliga överträdelser.

Konsekvenser av Att Använda Förbjudna Hashtags

Användningen av förbjudna hashtags på Instagram kan leda till en rad negativa konsekvenser för användarens konto. Det mest påtagliga resultatet är en minskad räckvidd och synlighet av inläggen, eftersom Instagrams algoritmer aktivt filtrerar bort och begränsar innehåll som associeras med dessa hashtags. I värsta fall kan kontinuerligt missbruk resultera i att kontot blir temporärt blockerat eller till och med permanent avstängt. Det är därför kritiskt att regelbundet uppdatera sig om vilka hashtags som är förbjudna och anpassa sitt innehåll därefter för att undvika dessa negativa konsekvenser. Att hålla sig informerad och följa Instagrams riktlinjer är avgörande för att upprätthålla en positiv närvaro på plattformen.

Topp 10 Förbjudna Hashtags på Instagram 2023

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste riktlinjerna för innehåll på sociala medier, särskilt på plattformar som Instagram. Anledningen till att vissa hashtags blir förbjudna är ofta kopplad till att de missbrukas för innehåll som bryter mot plattformens användarvillkor. Att undvika dessa hashtags är avgörande för att säkerställa att ditt innehåll når ut till din målgrupp utan att blockeras eller begränsas av Instagrams algoritmer.

I takt med att Instagram fortsätter att växa, blir listan över förbjudna hashtags längre. Detta beror på att plattformen strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö för alla användare. Förbjudna hashtags kan variera beroende på aktuella trender och hur de används av communityt. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera vilka hashtags som är förbjudna för att undvika att ditt konto påverkas negativt.

Här är några exempel på förbjudna hashtags 2023 som du bör undvika att använda:

 • #desk (kan associeras med spam)
 • #eggplant (kan associeras med olämpligt innehåll)
 • #single (kan användas för att främja dejtingtjänster)
 • #valentinesday (kan överanvändas under vissa perioder)
 • #nude (bryter mot riktlinjerna för nakenhet)

Det är viktigt att notera att denna lista inte är statisk och kan förändras över tid. Att hålla sig informerad om de senaste uppdateringarna från Instagram är därför avgörande för att framgångsrikt navigera på plattformen.

Så Påverkar Förbjudna Hashtags Din Synlighet

Att inkludera hashtags i dina inlägg på Instagram kan vara en kraftfull metod för att öka din synlighet och nå ut till en bredare publik. Men, det är avgörande att vara medveten om att vissa hashtags är förbjudna eller begränsade av plattformen. Användning av dessa kan i själva verket minska din synlighet markant, eftersom Instagrams system automatiskt kan dölja eller begränsa räckvidden för inlägg som innehåller sådana hashtags. Detta innebär att även om du använder populära och relevanta hashtags, kan ditt innehåll hamna i skymundan om det blandas med förbjudna termer.

För att säkerställa att dina inlägg når så många användare som möjligt, är det viktigt att följa några grundläggande riktlinjer. Här är en lista över åtgärder du kan vidta för att undvika negativ påverkan på din synlighet:

 1. Granska Instagrams riktlinjer regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vilka hashtags som är förbjudna.
 2. Undvik att använda generiska eller överanvända hashtags, eftersom dessa ofta hamnar under granskning.
 3. Använd specifika och relevanta hashtags som direkt relaterar till ditt innehåll för att minska risken för att bli felaktigt flaggad.
 4. Variera dina hashtags mellan inlägg för att undvika att systemet uppfattar ditt konto som spam.

Tips för Att Undvika Förbjudna Hashtags

För att maximera din räckvidd på Instagram utan att råka använda förbjudna hashtags, finns det flera strategier du kan tillämpa. Regelbunden granskning av dina hashtags är avgörande. Plattformen uppdaterar kontinuerligt sin lista över begränsade ord, vilket innebär att en hashtag som var acceptabel igår kan vara förbjuden idag. För att hålla dig uppdaterad, överväg följande steg:

 1. Skapa en varierad hashtag-bank som du regelbundet uppdaterar. Detta minskar risken för att oavsiktligt använda en förbjuden tag.
 2. Använd Instagrams sökfunktion för att kontrollera varje hashtags status innan du publicerar. Om en hashtag inte ger några sökresultat kan det vara ett tecken på att den är förbjuden.
 3. Implementera verktyg och appar som är designade för att identifiera och varna om förbjudna hashtags. Dessa kan spara tid och ge en extra säkerhetsnivå.

En annan viktig aspekt är att förstå din målgrupp och de hashtags de sannolikt följer. Genom att anpassa dina hashtags efter din publik, inte bara undviker du förbjudna tags, men du ökar också chansen att engagera relevanta följare. Kom ihåg att:

 1. Undersöka vilka hashtags dina konkurrenter och branschledare använder kan ge insikter om vilka tags som är effektiva och säkra att använda.
 2. Testa olika hashtags för att se vilka som ger bäst engagemang utan att bryta mot Instagrams riktlinjer. Detta kräver tid och tålamod men är avgörande för långsiktig framgång.
 3. Var uppmärksam på feedback från din community. Om dina följare uppmärksammar att vissa hashtags inte fungerar eller leder till mindre synlighet, är det dags att göra en översyn.

Alternativa Hashtags För Ökad Engagemang

Att välja rätt hashtags kan vara avgörande för att nå ut till en bredare publik på Instagram. Istället för att riskera att använda förbjudna hashtags, bör du fokusera på alternativa och relevanta hashtags som kan öka ditt engagemang. Här är några tips för att hitta dessa alternativ:

 • Undersök din målgrupp för att förstå vilka hashtags de följer och interagerar med.
 • Använd Instagrams sökfunktion för att hitta relaterade hashtags som har en hög användningsfrekvens men som inte är förbjudna.
 • Testa olika hashtags för att se vilka som ger bäst resultat i termer av engagemang och räckvidd.
 • Var uppmärksam på trender inom din nisch och anpassa dina hashtags efter aktuella händelser och ämnen.

Genom att noggrant välja och rotera mellan olika effektiva hashtags kan du undvika de negativa konsekvenserna av att använda förbjudna hashtags och samtidigt öka ditt engagemang på Instagram.

Hur Du Håller Dig Uppdaterad Om Förbjudna Hashtags

För att effektivt navigera i Instagrams ständigt föränderliga landskap, är det avgörande att regelbundet kontrollera vilka hashtags som är förbjudna. Detta kan verka överväldigande, men det finns strategier för att göra processen hanterbar. Först och främst, använd pålitliga onlineverktyg och resurser som specialiserar sig på sociala mediers riktlinjer. Dessa plattformar uppdateras ofta med den senaste informationen. För det andra, engagera dig i gemenskaper och forum där andra användare delar insikter och uppdateringar. Genom att utbyta kunskap med likasinnade kan du snabbt få reda på ändringar i riktlinjerna.

Att hålla sig informerad om de senaste förändringarna kan göras genom följande steg:

 1. Abonnera på nyhetsbrev från pålitliga källor som regelbundet rapporterar om sociala medier och deras policyer.
 2. Använd sociala mediehanteringsverktyg som erbjuder funktioner för att upptäcka och varna om användning av förbjudna hashtags.
 3. Delta i webbinarier och workshops som fokuserar på bästa praxis för sociala medier, inklusive användning av hashtags.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din användning av hashtags alltid är i linje med Instagrams riktlinjer, vilket minimerar risken för att ditt innehåll begränsas.

Vanliga Frågor

Kan jag bli permanent avstängd från Instagram för att ha använt förbjudna hashtags?

Nej, att använda förbjudna hashtags leder vanligtvis inte till permanent avstängning, men upprepade överträdelser kan leda till tillfälliga begränsningar eller i värsta fall ett permanent kontoavstängning.

Hur snabbt uppdaterar Instagram sin lista över förbjudna hashtags?

Instagram uppdaterar kontinuerligt sin lista över förbjudna hashtags för att matcha med aktuella trender och användarbeteenden, men det finns ingen fast tidsram för uppdateringar.

Kan jag rapportera en hashtag som jag anser borde vara förbjuden?

Ja, du kan rapportera hashtags till Instagram om du anser att de främjar olämpligt innehåll eller bryter mot plattformens riktlinjer.

Finns det några undantag för användning av förbjudna hashtags?

Nej, Instagram tillämpar sina regler konsekvent och gör inga undantag för användning av förbjudna hashtags.

Hur kan jag kontrollera om en hashtag är förbjuden innan jag använder den?

Du kan söka på hashtaggen på Instagram. Om den inte ger några sökresultat eller visar en begränsad innehållsvarning, kan det vara en indikation på att den är förbjuden.

Påverkar användning av en enda förbjuden hashtag hela mitt inlägg?

Ja, användning av även en enda förbjuden hashtag kan minska synligheten för hela ditt inlägg och påverka din kontos övergripande räckvidd.

Kan jag använda varianter av förbjudna hashtags för att kringgå begränsningarna?

Att använda varianter av förbjudna hashtags för att kringgå Instagrams begränsningar rekommenderas inte, eftersom det kan leda till ytterligare åtgärder mot ditt konto.